mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwinie
Szkoła Podstawowa im.św. Jana Kantego w Bestwinie
Przedszkole Publiczne w Bestwinie
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2021/2022 znajduje się pod adresem: https://zspbestwina.mobidziennik.pl/2021